Sarmendi izeneko AIU-3 (Ikastola) eremuaren xehetasun azterketaren hasierako onespena

Aprobación definitiva del Estudio de Detalle del ámbito AIU-3 Sarmendi (Ikastola)

 

Documentos y planos