10. Desberdintasunak murriztea

10. Desberdintasunak murriztu

10.Helburua. Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.

Helburu honek jorratzen dituen alderdietako batzuek gai hauekin dute zerikusia: pertsona guztien inklusio sozial, ekonomiko eta politikoa; aukera-berdintasuna; berdintasunera zuzendutako zerga- eta soldata-politikak eta gizarte-babesaren alorrekoak; migrazio eta mugikortasun ordenatuak erraztea; garapenerako laguntza ofiziala; munduko instituzio eta merkatuak arautzea eta gainbegiratzea.