11. Hiri eta komunitate jasangarriak

11. Hiri eta komunitate jasangarriak

11.Helburua. Hiriak eta giza kokaguneak inkusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.

Helburu honek jorratzen dituen alderdietako batzuek gai hauekin dute zerikusia: oinarrizko etxebizitza eta zerbitzu egokiak, seguruak eta arrazoizkoak eskuratu ahal izatea; garraio-sistema egoki eta jasangarriak, hirigintza inklusibo eta jasangarria; kultura eta natura-ondarearen babesa; hondamendiek eragindako heriotzak; hirien ingurumen inpaktua; airearen kalitatea; hondakinak; berdegune eta espazio publiko seguruak, inklusiboak eta irisgarriak egotea guztiontzat; ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-loturak hiriguneen, hirien inguruko eremuen eta landa-eremuen artean; jasangarritasuna eta klima-aldaketa uztartzen dituen hiri-antolamendua.