15. Lehorreko ekosistemetako bizitza

15. Lehorreko ekosistemetako bizitza

15.Helburua. Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrian erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrian kudeatzea, basamorturatzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.

Helburu honek jorratzen dituen alderdietako batzuek gai hauekin dute zerikusia: lehorreko ekosistemen eta ur gezako barne-ekosistemen eta haien zerbitzuen kontserbazioa, lehengoratzea eta erabilera jasangarria; basamortutzea; degradatutako lur eta lurzoruen lehengoratzea; biodibertsitatearen galera; espezie exotiko inbaditzaileak; ekosistemen balioak plangintzan integratzea; eta ezkutuko ehiza.