5. Genero berdintasuna

5. Genero berdintasuna

5.Helburua. Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.

Helburu honek jorratzen dituen alderdietako batzuek gai hauekin dute zerikusia: emakume eta nesken aurkako diskriminazio eta indarkeria mota guztien amaiera; zaintzaren eta ordaindu gabeko etxeko lanaren aitortza; erantzukizun partekatua; emakumeen osoko parte-hartze erreala; lidergorako aukera-berdintasuna bizitza politiko, ekonomiko eta publikoaren erabakitze-maila guztietan; ugalketa eskubideak; eta lurra, beste ondasun batzuk eta jabetza eskuratzeko eskubidea.