AndoainAPP lege oharra

Lege Oharra: Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko


Jakinaren gainean nago, galdera-sorta hau betetzerakoan emandako datuak Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 1999/15 Lege Organikoak eta Titularitate Publikoa duten Izaera Pertsonaleko Datuen Fitxategiei eta Datuen Babeserako Euskal Agentziaren sorrerari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legeak babesten dituela, Andoaingo Udaletxearen jabetzako fitxategi batera igaroko direla eta eskabidea burutzeko beharrezkoak diren administrazio-prozeduretan aurreikusitakoaren arabera erabiliko direla. Era berean, datuak sartzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta abarrerako Andoaingo Udalaren helbidera jo dezakedala badakit (Goikoplaza z/g, 20140 Andoain, Gipuzkoa).