Antzizu zatikako plana

Antzizu izeneko HHE-51 hiriguneko Zatikako Planaren proiektua

 

Dokumentuak eta planoak