Web edukia bistaratu

Araudiak eta Ordenantzak

Zerbitzuak eta Hirigintza

Andoaingo udalerriko eraikin eta etxebizitzetan energia hobetzeko jarduketetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak
Bide publikoan terrazak, salgai dauden produktuen erakuslekuak eta beste elementu osagarriak jartzea arautzen duen udal ordenantza.
Trafikoko Ordenantza orokorra
Andoaingo gazte lokalei buruzko udal ordenantza arautzailea
Etxebizitza hirilurreko eremu finkatuetan dauden etxabeko lokalen erabilera aldatzera bideratutako jarduketei dagokien udal ordenantza
Udalerrian salmenta ibiltaria arautzeko udal ordenantza arautzailea
Katuen koloniekin zerikusia duen Jarduneko Protokoloa
Pertsonak zarata eta bibrazioen aurka babesteko udal ordenantza
Taxi Zerbitzuaren Udal Ordenantza
Udal etxebizitza tasatuaren erregimena arautzen duen udal ordenantza
Ezintasunak dituzten pertsonentzako aparkaleku txartela arautzen duen udal Ordenantza
Kolektorerako Isurketak Araupetzen dituen Erregelamendua
Bizileku-erabilerarako eraikinetan dauden etxebizitzen irisgarritasuna sustatzeko ordenantza
Udal Plangintzako Aholku Batzordearen Erregelamendua
Kanpoko argiteriari buruzko Ordenantza
Udal kanposantuetako eraentza eta jardunbideari buruzko arautegia
Lorategi publikoei buruzko Ordenantza
Animaliak edukitzeko eta babesteko Udal-Ordenantza Arautzailea
Txoznen Instalazioa arautzen duen Udal Ordenantza
Landa inguruko parkeetako iharduera eta erabilerak arautzen dituen udal Ordenantza
Zaborrak edota hiri hondakin soidoen biketa eta tratamendu zerbitzua arautzen duen Udal Ordenantza
Bide edo leku publikoak publizitatearekin erabiltzeari buruzko ordenantza
Ur zerbitzuaren araudia
Obra txikien aurretiazko jakinarazpena arautzeko Udal Ordenantza