Web edukia bistaratu

Plan Orokorra Jendaurrean Hasieran onartuak  Onartutako planak Hirigintza Hitzarmenak

 

Behin betiko izaeraz onartutako planak

Honakoak dira behin betiko izaeraz onartutako hirigintza planeamendu tresnak

* Hiri Antolamenduko Plan Orokorra 2011n onartu ondorengoak

Izena Izapidetze egoera Onarpen Data Esteka GAO
HIE-38 Larramendiko AI-38.4 azpieremua hirigunerako Hiri-antolamenduko plan berezia proiektuaren Testu Bateratuaren behin betiko onespena Behin betiko onespena 2024-04-22 GAO 77
HEA 5 - Ama Kandidako Alderdi Plana onartzea eta Babes Akustiko Bereziko Alderdi izendatzea. Behin betiko onespena 2023-06-06 GAO 108
HIE-5 AMA KANDIDAKO Urbanizazio Priektuaren onarpena Behin betiko onespena 2023-07-20 GAO-141
HEA 5 Ama Kandida guneari dagokion Birpartzelazio Proiektuaren behin betiko onespena. Behin-betiko onespena 2023-07-20 GAO 141
HEA 51 ANTZIZU hiriguneko Hiritartze Jarduketa Programa. Behin-betiko onespena 2023-02-03 GAO 57
HEA 28 Sorabilla Industriala hiriguneko AD28.1 lurzatiari dagokion Xehetasun-azterketa. Behin-betiko onespena 2023-08-10 GAO-154
AIU 37-Krafft (AI.37.I) hiriguneari dagokion Xehetasun-azterketa. Behin-betiko onespena 2023-03-30 GAO-99
HHE. 48 Illarramendi hirigunea guneko Urbanizazio Proiektuaren testu bategineko obra-planaren 2. fasearen aldaketa. Behin-betiko onespena 2022-05-31 GAO-103
HEA-1 ALDE ZAHARRA hiriguneko AI-1.14 Kaletxiki 3 eta 5B hiri-antolamenduko plan berezia. Behin-betiko onespena 2022.10.27 GAO-233
Antzizu izeneko HHE-51 hiriguneko Zatikako Planaren proiektua. Behin-betiko onespena 2022.05.31 GAO-121
HIE-5 Ama Kandida hiriguneko Hiritartze Jarduketa Programa. Behin-betiko onespena 2022.05.31 GAO-103
Ama Kandida izeneko HEE-5 hiriguneko plan berezia Behin-betiko onespena 2022.03.31 GAO-75
HEA-48 ILLARRAMENDIko b.04.a eta b.04.b lurzatiak aldatzeko Xehetasun-azterketa Behin-betiko onespena 2022.03.31 GAO-72
HEA-48 ILLARRAMENDIko b.01.b lurzatiaren lerrokadurak aldatzeko Xehetasun-azterketa Behin-betiko onespena 2022.03.31 GAO-72
Ubilluts izeneko HHE-30 hiriguneko Xehetasun azterketa Behin-betiko onespena 2021.12.22 GAO-23
Andoaingo HAPOko HEA 48 Illarramendi egakaritzeko unitatea birpartzelatzeko proiektuaren 1. aldaketa puntualaren (b.01, b.02, a.3.01 eta c.05 lurzatiak) behin betiko onarpena Behin-betiko onespena 2021.12.03 GAO 14
Andoaingo HAPOko HIE 48 Illarramendiko b.01 lursaila zatitzeko xehetasun-azterketaren behin betiko onespena Behin-betiko onespena 2021.11.25 GAO 14
HIE 45 Agirialai hirigunerako Zatikako Plana Behin-betiko onespena 2021.11.25 GAO-17

HEA-48 Illarramendiko Urbanizazio Proiektuaren Testu bateginaren 17. Dokumentuaren aldaketa

Behin-betiko onespena

2021.10.01

Ziurtagiria

HEA 48 Illarramendiko B.02 lurzatiaren zatiketa eta B.01 eta B02 lurzatien nahitaezko lerrokadurak kentzeko Xehetasun-Azterketa Behin-betiko onespena 2021.09.30 GAO-203
HEA 48 Illarramendiko a.3.01 eta c.05 lurzatiei dagokion Xehetasun-azterketa. Behin-betiko onespena 2021.09.30 GAO-204
HEA-39 Leizotz Aranaztegi etorbidea 14 hiriguneari dagokion Xehetasun-azterketa. Behin-betiko onespena  2021.09.30 GAO-204
Kaletxiki 5 eta 7 guneko Birpartzelazio Proiektua  Behin betiko onespena 2020.12.18 GAO-13
Zumea HEE-12ko 12.3 GE azpieremua Babes Akustiko Bereziko Ingurune izendatzea Behin-betiko onespena  2020.03.13 GAO-57
Kaletxiki 5-7 izeneko HHE-1 "Alde zaharra" hiriguneko Xehetasun azterketa Behin-betiko onespena  2020.03.02 GAO-45
Leitzarango Plan Bereziaren 1. Aldaketaren Testu Bateratua Behin-betiko onespena  2019.10.18 GAO-200
Sarmendi izeneko AIU-3 (Ikastola) eremuaren xehetasun azterketa Behin-betiko onespena  2019.04.05 GAO-66
HHE.48 Illarramendi hiriguneko B.03 lurdaila hirugunearen xehetasun-azterketa Behin-betiko onespena  2019.01.02 GAO-1
Leizotz deituriko HHE.39 hiriguneko A-2 lursaila (Aranaztegi 15) hirigunearen xehetasun-azterketa Behin-betiko onespena  2019.01.02 GAO-1
Andoaingo Zumea izeneko HEE.12 hiriguneari dagokion Andoaingo Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko aldaketa zehatza eta testu bateratua Behin betiko onespena 2018.08.06 GAO-32
Etxeberrietako Babes Akustiko Bereziko Alderdia izendatzearen behin-betiko onespena Behin betiko onespena  2018.01.22 GAO-15
Sorabillan H.E.E. 28 Plan Berezia Behin betiko onespena  2017.10.16 GAO
Programa de actuación urbanizadora del A.I.U. Illarramendi Behin betiko onespena 2017.09.22 GAO-190
Illarramendi HHE.48 hirigunerako Plan Partzialaren aldaketaren testu bateratua Behin betiko onespena 2017.07.20 GAO-162
Andoaingo zarata eta hotsen kutsaduraren aurkako ekintza plangintza Behin betiko onarpena 2017.06.07 GAO-108 BOPV-3127
HE.02 - Leitzaran Landa-Parkeko esparruaren Antolamendu -Plan Berezia Behin betiko onespena 2017.01.26 GAO-25
HIE 48 Illarramendi hirigunerako Plan Partziala Behin betiko onespena 2016.10.25 GAO-202
Ballestagin izeneko HHE. 47 D lursaila. Sorabilla auzoa hiriguneari dagokion Xehetasun-azterketa Behin betiko onespena 2016.04.15 GAO-70
HIE 46 Manterola hirigunerako Plan Partziala Behin betiko onarpena 2015.09.24 GAO-71
Andoaingo zarata mapa Behin betiko onarpena 2015.09.24 GAO-192
HHG-15eko EG-15.5 Etxeberrieta Hiriguneari dagokion Hiritartze Jarduketa Programa Behin betiko onarpena 2013.05.28 GAO-105