Web edukia bistaratu

Plan Orokorra Jendaurrean Hasieran onartuak  Onartutako planak Hirigintza Hitzarmenak

 

Behin betiko izaeraz onartutako planak

Honakoak dira behin betiko izaeraz onartutako hirigintza planeamendu tresnak

* Hiri Antolamenduko Plan Orokorra 2011n onartu ondorengoak

Izena Izapidetze egoera Data Esteka GAO
HEA 48 Illarramendiko B.01 eta B.02 lurzatiei dagokien Xehetasun-Azterketa. Behin-betiko onespena 2021.09.30 GAO-203
HEA 48 Illarramendiko a.3.01 eta c.05 lurzatiei dagokion Xehetasun-azterketa. Behin-betiko onespena 2021.09.30  
HEA-39 Leizotz Aranaztegi etorbidea 14 hiriguneari da - gokion Xehetasun-azterketa. Behin-betiko onespena  2021.09.30  
Kaletxiki 5 eta 7 guneko Birpartzelazio Proiektua  Behin betiko onespena 2020.12.18 GAO-13
Zumea HEE-12ko 12.3 GE azpieremua Babes Akustiko Bereziko Ingurune izendatzea Jendaurrean  2020.03.13 GAO-57
Kaletxiki 5-7 izeneko HHE-1 "Alde zaharra" hiriguneko Xehetasun azterketaren behin betiko onespena Behin-betiko onespena  2020.03.02 GAO-45
Leitzarango Plan Bereziaren 1. Aldaketaren Testu Bateratuaren behin betiko onespena Behin-betiko onespena  2019.10.18 GAO-200
Sarmendi izeneko AIU-3 (Ikastola) eremuaren xehetasun azterketaren behin-betiko onespena Behin-betiko onespena  2019.04.05 GAO-66
HHE.48 Illarramendi hiriguneko B.03 lurdaila hirugunearen xehetasun-azterketaren behin-betiko onespena Behin-betiko onespena  2019.01.02 GAO-1
Leizotz deituriko HHE.39 hiriguneko A-2 lursaila (Aranaztegi 15) hirigunearen xehetasun-azterketaren behin-betiko onespena Behin-betiko onespena  2019.01.02 GAO-1
Andoaingo Zumea izeneko HEE.12 hiriguneari dagokion Andoaingo Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko aldaketa zehatzaren eta testu bateratuaren behin betiko onespena Behin betiko onespena 2018.08.06 GAO-32
Etxeberrietako Babes Akustiko Bereziko Alderdia izendatzearen behin-betiko onespena Behin betiko onespena  2018.01.22 GAO-15
Sorabillan H.E.E. 28 Plan Berezia Behin betiko onespena  2017.10.16 GAO
Programa de actuación urbanizadora del A.I.U. Illarramendi Behin betiko onespena 2017.09.22 GAO-190
Illarramendi HHE.48 hirigunerako Plan Partzialaren aldaketaren testu bateratuaren behin betiko onarpena Behin betiko onespena 2017.07.20 GAO-162
Andoaingo zarata eta hotsen kutsaduraren aurkako ekintza plangintza hasierako izeraren onarpena Behin betiko onarpena 2017.06.07 GAO-108 BOPV-3127
HE.02 - Leitzaran Landa-Parkeko esparruaren Antolamendu -Plan Berezia Behin betiko onespena 2017.01.26 GAO-25
HIE 48 Illarramendi hirigunerako Plan Partziala Behin betiko onespena 2016.10.25 GAO-202
Ballestagin izeneko HHE. 47 D lursaila. Sorabilla auzoa hiriguneari dagokion Xehetasun-azterketaren behin betiko onespena Behin betiko onespena 2016.04.15 GAO-70
HIE 46 Manterola hirigunerako Plan Partziala Behin betiko onarpena 2015.09.24 GAO-71
HHG-15eko EG-15.5 Etxeberrieta Hiriguneari dagokion Hiritartze Jarduketa Programa Behin betiko onarpena 2013.05.28 GAO-105
Andoaingo zarata mapa Behin betiko onarpena 2015.09.24 GAO-192