Dirulaguntzak_Main

Dirulaguntza deialdiak

 

Euskara Zerbitzua Gizarte Zerbitzuak Kultura eta Kirolak Kontratazio dirulaguntzak

 

Dirulaguntzak ematea arautzeko udal ordenantzaren arabera, dirulaguntzak emango dira, Andoaingo Udalaren konpetentziak osatu edo ordezkatzen dituzten zerbitzu eta aktibidadeak egiteko, eta beti ere herriarentzat interesa badute, eta udal organuek hala baderitzote

Zehazki honako sailekin zerikusi izango dute:

  • Kultura
  • Kirolak
  • Euskara
  • Merkataritza
  • Gizarte Zerbitzuak
  • kastetxe eta heziketak

Udalak sustatu nahi dituen ez ohiko beste batzuk

Diruz laguntzeko gastuak, lege honetan aurreikusitako ondorioetarako, diruz lagundutako jardueraren izaerari inolako zalantzarik gabe erantzuten dioten horiek, eta diru-laguntzen oinarri bereziek ezarritako epean egiten diren horiek dira

Halaber, dirulaguntzen bidez aurre egingo zaien behar publikoak eta bitarteko erabilgarrien aurreikuspenak elkarri egokitzeko, bitartekook sortu baino lehen eta hainbat urtetarako egokituta plan estratejiko bat onartzea eskatzen du legeak

Dirulaguntzen 2014-2015 Plangintza estratejikoa