Eguneko arreta

2.2.- Eguneko arreta zerbitzua 

Zerbitzu horretara goizetan jo behar da, eta intentsitate txikiko laguntza eskaintzen zaie adineko autonomoei edo 1. Mendetasun maila dutenei, isolamendua saihesteko eta beren familia eta komunitate ingurunean ahalik eta denbora gehien egoteko.