Web Form
ELOGE

Hurrengo esaldiak… Zure ustez, zer neurritan aplikatzen dira zure udalerrian? Ezin hobeto aplikatzen dira? Nahiko? Ez zehatz-mehatz? Inondik inola ere? Ez duzu iritzirik? (Ez dakit, ez dut iritzirik: 0 - Ez da aplikatzen inondik ere: 1 - Ez da aplikatzen zehatz-mehatz: 2 - Nahiko aplikatzen da: 3 - Ezin hobeto aplikatzen da: 4)

1.- Hauteskundeak eta ordezkaritza nahiz parte-hartze justuak, herritar guztiek tokiko gai publikoen kudeaketari buruzko iritzia emateko benetako aukera izan dezaten. Botoa ematean, gure interesekoak diren udal erabakietan eragina dugula sentitzen dugu.

Eremua ez da mandatory.

2.- Erantzuteko gaitasuna, Udalak emandako erantzunak herritarren nahi eta beharrizanetara moldatzen direla bermatzeko. Udal honetan, zerbitzuak emateari buruzko eskaerak modu profesional eta arduratsuan egiten dira.

Eremua ez da mandatory.

3.- Eraginkortasuna eta efikazia, baliabideak modu egokian erabilita helburuak lortzen direla bermatzeko. Orokorrean, nahiko pozik gaude Udalak eskainitako zerbitzuekin.

Eremua ez da mandatory.

4.- Irekitasuna eta gardentasuna, herritarrek informaziorako sarbidea dutela bermatzeko eta gai publikoak nola kudeatzen diren ulertzea errazteko. Udalak tokiko programa politikoaren berri une egokian ematen die herritarrei.

Eremua ez da mandatory.

5.- Zuzenbide Estatua, berdintasuna, inpartzialtasuna eta aurretik ikusteko gaitasuna bermatzeko. Udalerri honetan, herritar guztien interesak interes partikularren gainetik daude.

Eremua ez da mandatory.

6.- Portaera etikoa, interes publikoa interes pribatuen gainetik dagoela bermatzeko. Udalerri honetan, pertsona guztiak berdin tratatzen dira, ordezkari politikoekin eta Udaleko langileekin duten konexioa kontuan hartu gabe.

Eremua ez da mandatory.

7.- Eskumenak eta gaitasunak, tokiko ordezkariak eta funtzionarioak beren misioa aurrera eramateko gai direla bermatzeko. Udaleko langileak trebeak dira, beren funtzioak eta erantzukizunak ezagutzen dituzte, eta modu profesionalean egiten dituzte.

Eremua ez da mandatory.

8.- Berrikuntza eta aldaketen aurrean jarrera irekia izatea, erantzun berriek eta praktika onek hobekuntzak dakartzatela bermatzeko. Udal honetan, prozedura egokiak daude, herritarrek zerbitzu publikoak hobetzeko egindako proposamenei erantzuteko.

Eremua ez da mandatory.

9.- Jasangarritasuna eta epe luzerako orientazioa, etorkizuneko belaunaldien interesak kontuan hartzeko. Udalak etorkizuneko belaunaldiak kontuan hartzen ditu politikak aurrera eramateko orduan, eta politika horiek herritarrekin batera garatzen ditu.

Eremua ez da mandatory.

10.- Finantza-kudeaketa osasuntsua, diru publikoa modu egokian erabiltzen dela bermatzeko. Udal administrazioak Udalaren finantza-egoeraren berri ematen die herritarrei.

Eremua ez da mandatory.

11.- Giza eskubideak, kultura-dibertsitatea eta gizarte-kohesioa, herritar guztiak babestu eta errespetatzen direla bermatzeko, eta diskriminazioa eta bazterkeria saihestea. Udalerri honetan, giza eskubideak errespetatu, eta herritarren segmentu guztietan aplikatzen dira.

Eremua ez da mandatory.

12.- Kontuak kitatzearen beharra, tokiko ordezkariek eta funtzionarioek erantzukizunei aurre egiten dietela bermatzeko eta egindakoaren ardura hartzeko. Ordezkari politikoek erabakien eta egindako jardueren emaitzen berri modu argian eman diete herritarrei.

Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Identifikatzeko Testua Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA