Emakume eta Gizonen berdintasun lansaila

Emakume eta Gizonen berdintasun lansaila

La Salle Etorbidea 6 (Urigain etxea), 20140 Andoain

Ardura politikoa: Haizea Barandiaran (Zinegotzi ahalduna)

Berdintasun teknikaria: Sandra Barrenetxea

Kontaktuak: 943 300 830 Luzapena: 397

berdintasuna@andoain.eus

Eginkizunak

 • Berdintasunaren plangintzak eta ekintza positiboko neurriak diseinatzea eta sustatzea
 • Udal politiketan genero-ikuspegia txertatzea. Udaleko sail eta organoei aholkularitza ematea
 • Sentsibilizazio-jarduerak egitea
 • Bereizkeria anizkoitza jasaten duten emakumeen gizarte-eskubideak bermatzeko programak
 • Bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzen laguntzeko gizarte-baliabide eta zerbitzuak sustatzea
 • Bereizkeria-egoerak antzeman eta aurre egiteko neurriak diseinatzea
 • Berdintasunaren alde lan egiten duten erakunde publiko zein pribatuekin harremanak eta lankidetzarako bideak ezartzea
 • Udal mailan, prestakuntza beharrizanak aztertu eta neurriak jarri
 • Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko eragilekin solaskidetza izatea

Zerbitzuak

 • Emakumeen Jabekuntzarako Eskola.
 • Emakume etorkinentzat kulturaniztasun taldea
 • Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko taldea.
 • Nerabentzako aholkularitza sexuala eta Tratu Onak bultzatzeko zerbitzua.
 • Eragile publiko eta pribatuentzako formakuntza eta aholkularitza
 • Herritarrentzako orientazioa eta informazioa