Berdintasuneko teknikari lan-poltsa

Deialdia

Emakumeen Partehartzearen Dinamizatzaile lan-poltsa bat sortzeko oposizio-lehiaketa

Espedientea: 2023LPOS0004

Jardunbidea: Lehiaketa-oposizioa

Informazioa:
Langileria, Antolakuntza eta Barne Eraentza
Tf: 943 300 830 – 346 luzapena. e-posta: oposizioak@andoain.eus

 
Deialdia eta oinarriak https://www.andoain.eus/documents/131314/31531827/c2303141.pdf
Eskaera orria https://www.andoain.eus/documents/131314/31531827/Eskaera-EUSK.doc
Tasa itzultzeko eskaera https://www.andoain.eus/documents/131314/362106/Tasa_itzultzeko_eskaera.doc
Erregistro elektronikoa https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU009127973
Oharra Eskaerarekin batera, hautaketa-prozesuaren tasa ordaindu: 10,20€. Laboral Kutxa-ES78-3035-0026-2502-6090-0009 eta Kutxabank-ES38-2095-5022-1810-6073-5676 udalaren kontu korronteetan abonatu eta, gero, eskaerari atxikitu ordainagiria igo Erregistrora.
Hutsegiteen zuzenketa https://www.andoain.eus/documents/131314/31531827/GAO_akatszuzenketa_22_05_23.pdf
Behin-behineko zerrenda https://www.andoain.eus/documents/131314/31531827/Behin_behinekoZerrenda.pdf
Behin-betiko zerrenda https://www.andoain.eus/documents/131314/600965/Behin_betikoZerrenda.pdf
1. ariketaren emaitzak https://www.andoain.eus/documents/131314/600965/1.1ariketa_emaitzak.pdf
https://www.andoain.eus/documents/131314/600965/1.2ariketa_emaitzak.pdf
Merezimenduak https://www.andoain.eus/documents/131314/362106/Merezimenduen_emaitzak.pdf
Behin-behineko azken emaitzak https://www.andoain.eus/documents/131314/31531827/Behin_behineko+Azken+emaitzak.pdf
Erreklamazioak  
Behin-betiko azken emaitzak https://www.andoain.eus/documents/131314/31531827/AzkenEmaitzak_sinatuta.pdf