Gizarte Zerbitzuak

Gizarte Zerbitzuak

Anbrosia Olabide Gizarte Zerbitzuen gunea (2 solairua) – Pio Baroja 1B

Ardura politikoa: Haizea Barandiaran (Zin. Ahalduna)

Gizarte Zerbitzuen arduradun: Arantxa Alkorta

Adinekoen zentru arduradun: Arantxa Alkorta

Kontaktuak: 943 304 343 -

gizarte-zerbitzuak@andoain.eus

Eginkizunak

 • Gizarte Zerbitzuen sistemara iristeko bidea da
 • Gizarte-egoera aztertzen du, eta, egoera horren arabera, erantzunak garatzen ditu, udalerrian dauden beharrak kontuan izanik zerbitzuak zabalduz, murriztuz edota sortuz
 • Dauden gizarte-eskubideei eta –baliabideei buruzko informazioa eta orientazioa eskaintzen du
 • Gizarte-arriskuko egoerak saihestea xede duten jarduerak sustatzen ditu
 • Gizarte-arriskuko egoerei aurrea hartzeko lan egiten du
 • Beren gizarte-ingurunearekiko haustura-egoeran dauden hiritarrei laguntzen die
 • Planteatzen diren eskariak eta egoerak baloratzen ditu
 • Kasu bakoitzera egokitutako prestazio ekonomikoak eta gizarte-baliabideak izapidetzen ditu
 • Erabiltzailearen etxean bertan edota gizarte-ingurunean zerbitzuak eta programak abiarazten ditu
 • Kontsumitzaileei informazioa ematea beren eskubideak defenda ditzaten. Horien erreklamazioak jaso

Zerbitzuak

 • Eguneko zentroa
 • Don Joan Bataiatzaile zaharren egoitza
 • Bertako ileapaindegi eta podologia zerbitzuak
 • Etxez etxeko laguntza zerbitzua
 • Kale hezitzailea: zailtasun egoeran dauden adin txikikoak dituzten senideei babesa
 • Minusbaliotasuna duten pertsonei laguntza eta orientazioa
 • Garraio egokituko zerbitzua nekazal eremuan
 • Genero berdintasunaren sustapena
 • Babesa laguntza ekonomikoaren bitartez
 • KIUB - Kontsumitzaileen informaziorako udal bulegoa