/hea-48-illarramendiko-b.01

HEA-48 Illarramendiko B.01 lurzatia zatitzeko Xehetasun-azterketaren hasierako onarpena.

 

Dokumentuak eta planoak