/hea1-alde-zaharra

AIU.1 «Alde Zaharra» AD 1.5 Kale Nagusia 39 hirigintzako eskuhartze eremuan Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketa puntualaren hasierako onespena.

 

Dokumentuak eta planoak