/hea48_illarramendi_birpartzelatzeko_aldaketa_puntuala

Andoaingo HAPOko HEA 48 Illarramendi egakaritzeko unitatea birpartzelatzeko proiektuaren 1. aldaketa puntualaren (b.01, b.02, a.3.01 eta c.05 lurzatiak) behin betiko onarpena

 

Dokumentuak eta planoak