Hirigintza, Obra, Ingurumen eta Landagunea

Hirigintza, Obrak, Ingurumen eta Landagunea

Udaletxea (2. solairua) – Goikoplaza z/g, 20140 Andoain

Ardura politikoa: Garazi Usandizaga (Zinegotzi ahald.)

Adm. Orokorreko Tekn.: Miriam Uriarte

Arkitektoa: Xabier Intxaurza

Aparejadorea: Julen Barinaga

Kontaktuak: 943 300 825

obrak@andoain.eus (obra txikik)

hirigintza@andoain.eus (obra handik)

Eginkizunak

 • Plangintza eta hirigintza egikaritzaren tresnak (Plan Orokorra, Plan Partzial eta Bereziak, Xehetasun azterketak, Birpartzelazio Proiektuak, Hirigintza Proiektuak, etab.)
 • Hirigintza informazioa
 • Obra handi eta txiki lizentziak
 • Salbuetsitako eta sailkatutako jardueretarako lizentziak
 • Lursailak zatitzeko, banatzeko, partzelatzeko eta biltzeko lizentziak
 • Hirigintza legezkotasuna eta diziplina kontrolatzea
 • Ingurumen kudeaketa eta diziplina
 • Landagunearen kudeaketa
 • Udalak sustatutako eraikuntza, hirigintza edo azpiegitura obrak zuzendu, kontrolatu eta ikuskatzea
 • Udal ekimeneko obrak kontratatzea (ikus kontratatzailearen profila)
 • Ondasun Higiezinen katastroa eta Jarduera Ekonomikoak