Web edukia bistaratu

1. Informazio, balorazio, diagnostiko eta orientazio zerbitzua

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek eskaintzen duten zerbitzu honek eginkizun hauek ditu:

  1. Pertsonei eta familiei hauen berri ematea:
  • Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren zerbitzuak eta prestazioak: beharrak, erantzuten dieten egoerak, nori zuzenduta dauden, baldintzak, etab.
  • Beren eskubideak eta betebeharrak, beharren balorazioa, diagnostiko soziala eta arreta pertsonalizatuko plana (APP) izateko eskubidearekin.
  • Prestazioen kostuak eta onurak. 
  1. Gaitasunen, pertsonen eta haien testuinguruaren balorazioa egitea, eta diagnostiko soziala egitea pertsona, familia interesdunak eta haien laguntza-sarea kontuan hartuta.
  2. Prestaziora eta zerbitzura orientatzea.
  3. Udal-esparruko zerbitzuak izapidetzea eta kudeatzea, bai eta foru edo autonomia eskumenekoak ere.
  4. Beste profesional batekin eta beste sistema batekin koordinatzea, hala nola hezkuntzarekin, osasunarekin eta justiziarekin.

Gizarte langileak udal langileak dira.