Lan prestakuntza

Lan prestakuntza

Lanbidek homologatutako zentroa

Ziurtagiri profesionalak

​Hartzialeak

  • Langabetuak preferentzialki
  • 1.maila Ez dago sartzeko eskakizunik.
  • 2. maila
  • Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
  • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea.
  • 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea
  • Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
  • Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak gainditu izana
  • 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 34 Ibilgailu-pintaketa
  • Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren arabera

Kokagunea

Olagain auzunea, 7 (Opua Pabilioia / Pabellón)

20140 Andoain

Tlf./Fax 943 300816

langai@andoain.eus

 

carrusel Lan prestakuntza