Oharra

Oharra: Informazio honek ez du balio juridikorik, bakarrik ematen da herritarrak jakinaren gainean egon daitezen

Ordenantza fiskalak