Web edukia bistaratu

Plan Orokorra Jendaurrean Hasieran onartuak  Onartutako planak Hirigintza Hitzarmenak

 

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

2005.09.14: Hiri Antolaketako Arau Ordezkatzaileen berrikuspenaren irizpide, helburu eta soluzio orokorrak jasotzen dituena aurrerapen dokumentua onartzen da, GURBAIN SL enpresak 2004ko maiatzean idatzia

2007.07.19: Hirigintza Plangintzako Arau OrdezkatzaiIeen azterketa dokumentuan jasotako planeamendu proposamenaren onarpena

2007.12.14: Gurbain, SL lantaldeak 2007ko martxoan idatzitako HAPO hasierako izaeraz onartzen da

2010.01.28: Udalbatzaren Osoko Bilkurak aurkeztutako 135 alegazioak ebatzi eta HAPO behin-behineko izaeraz onartzen du

2011.02.24: HAPO behin betiko izaeraz onartzen da

2011.05.19: PSE-EE eta PP alderdien aldeko botoekin eta EAJ/PNV, EB-Berdeak eta Talde Mixto taldeen kontrako botoekin HAPOren Testu Bateratua onartzen da, 2011ko apirilean idatzitakoa

2011.06.10: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da akordioaren iragarkia

 

Akordioa eta Iragarkia

 

Dokumentuak

  1. A dokumentua. Memoria
  2. B dokumentua. Hirigintza arau orokorrak
  3. B dokumentua. Hirigintza arau partikularrak
  4. C, D eta E dokumentuak. Katalogoa, Azterketa ekonomiko eta finantzieroa, Planoen Aurkibidea
  5. F dokumentua. Ingurumenaren iraunkortasunari buruzko txostena

Akatsen zuzenketa

Andoaingo Presagaina baserriari dagokion lursailaren sailkapena aldatzea

 

Planoak Akatsen zuzenketa
I-01 Udal Barrutia. Egungo egoera eta toponimia  
I-02 Arau subsidiarioak: Alderdi eta alorren mugaketa  
I-03 Indarren dauden arau subsidiarioren garapena  
II-01 Antolaketa orokorra  
II-02 Lurraren sailkapena II-02 - (Aldaketa)
II-03 Kalifikazio Orokorra udalerria  
II-04 Zonakatze orokorra. Lur hiritarraren eta hiritargarriaren xehetasuna II-04 - (Aldaketa)
II-05.1 Hirigintza antolamenduren baldintza gainjarriak I  
II-05.2 Hirigintza antolamenduren baldintza gainjarriak II  
II-06 Lurraren sailkapen eta kategorizazioa II-06 - (Aldaketa)
II-07 Zonakatze xehakatua II-07 - (Aldaketa)
II-08 Hirigintzako antolamendua egikaritzea II-08 - (Aldaketa)
II-09 Eraikuntza eta urbanizazio-baldintzak  
II-10.1 Komunikabideen sarea udalerria II-10.1 - (Aldaketa)
II-10.2 Komunikabideen sarea. Lur hiritarra eta hiritargarriaren xehetasuna II-10.2 - (Aldaketa)
II-11 Zerbitzuen azpiegiturak  
II-12 Elementu katalogatuak  
II-13 Aireontzi ekintza-zorra