Sozioedukatibo eta psikosoziala

3.1- Esku hartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzua

Zerbitzu hau babesgabetasun arrisku arineko edo ertaineko egoeran dauden adingabeak dituzten familientzat da, eta baztertuta geratzen dira babesgabetasun larriko arrisku egoeran dauden pertsonak, horien arreta esku hartzeko foru zerbitzuei baitagokie, betiere arrisku eta babesgabetasun maila neurtzen duen Balora tresna igaro ondoren.

 

Helburuak:

 

  • Familiek jarrera, gaitasun eta trebetasun pertsonalak, familiakoak edo gizartekoak hartu eta garatzea, seme-alaben jokabidea eraginkortasunez kudeatzeko eta haien behar fisikoak, emozionalak, kognitiboak eta sozialak asetzeko gurasotasun positiboa izan dezaten.
  • Adingabeak ingurune seguruetan hazi eta garatzea.
  • Gurasoek behar dituzten laguntzek ohitura, jarrera eta jarrera desegokiak ordezkatzea, egokiagoak diren beste batzuekin.
  • Gizarte ingurune egokian sartzea ahalbidetzea.
     

Programa azpikontratatua:

  • Psikologo terapeuta bat dago, bikotekideen eta/edo senideen banakako esku-hartzeak egiten dituena.
  • 3 hezitzaile: familia nukleoan eta talde eta komunitate mailan esku hartzen dutenak, kale hezkuntzako programak garatuz.