Interesko telefonoak botoiak

Taxiak

 

Taxiak

Taxi (Geltokia)

TELÉFONO

 

943 590 403


 

Taxi Karmelo

TELÉFONO

 

675 710 000

Taxi Edu

TELÉFONO

 

629 665 717

Taxi Gaizka

TELÉFONO

 

607 410 504


 

Taxi Urrutia

TELÉFONO

 

649 717 564

Taxi Patxi Elosegi

TELÉFONO

 

609 423 752

Taxi Gipuzkoa

TELÉFONO

 

943 400 500